ตัวอย่างบทเรียนในระบบ E-Learning

ตัวอย่างบทเรียนในระบบ E-Learning หรือ คอร์สแวร์ (Courseware)

เราเน้นการนำเสนอที่น่าสนใจ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา แล้วก็มาเล่าเรื่องในรูปแบบ Storytelling และใส่ Interactive เข้าไปเพื่อให้ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน มีการนำเสนอที่หลากหลายที่เหมาะสมกับรายวิชานั้นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน หรือกลุ่มผู้เรียน โดยมืออาชีพ

สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ 098-451-5241
Line :eak0706