รับพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning)

บริษัท ครีเอท ทู มีเดีย จำกัด ให้บริการปรึกษาและแนะนำการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (Courseware For Online Learning) ผ่านสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia Content) หลากหลายรูปแบบ ให้กับทุกหน่วยงาน องค์กร หรือสถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และครู/ผู้สอน ที่ต้องการจัดทำผลงานทางวิชาการหรือ พัฒนาสื่อการสอน เพื่อใช้ในการเรียนรู้หรือฝึกอบรมผ่านเครือข่ายออนไลน์ (Social Network) หรือการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (Online Platform) เช่น Moodle-LMS , WordPress-LMS เป็นต้น

ทำไมต้องเลือกเรา

ด้วยประสบการณ์ทางด้านผลิตบทเรียนออนไลน์ยาวนานกว่า 10 ปี ทำให้เข้าใจขั้นตอนการสร้างบทเรียนออนไลน์ ตั้งแต่เริ่มต้นสร้างใหม่ หรือการพัฒนาต่อยอดตามความต้องการของผู้บริหาร ที่ต้องการฟังก์ชั่นเพิ่มมากขึ้น ขอให้ลูกค้ามั่นใจ และมีความเชื่อมั่น ทางเราสัญญาว่าจะแนะนำส่งต่อความรู้และงานบทเรียนออนไลน์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าตลอดทุกๆ ชิ้นงาน

ตัวอย่างงาน 2D Animation

ตัวอย่างงาน 2D Animation ก่อนเข้าบทเรียน สามารถสร้าง Mascot ของหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่แทนวิทยากรได้อีกช่องทางนึง เหมาะสำหรับหัวข้อการบรรยายที่น่าเบื่อ และต้องทำซ้ำๆ บ่อยๆ หรือวิชาใหม่ๆ ที่ต้องการความแปลกใหม่ ซึ่งรองรับระบบมาตฐาน SCORM

Motion Graphic ก่อนเข้าหลักสูตร

เป็นไอเดียทำ 2D Animation +Infographic เป็นสิ่งที่หลายหน่วยงานกำลังเร่งทำกันอยู่

ตัวอย่างงาน Intro ด้วย Infographic 2D Animation ก่อนเข้า หลักสูตรย่อย หัวข้อเรียนของ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (รพ.วัดไร่ขิง)