รับสร้างสื่อมัลติมิเดีย มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนรับผลิตสื่อ  เน้นสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive)

มาตรฐานทั่วไปบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดียจะประกอบไปด้วย

แบบทดสอบก่อนเรียน

เนื้อหาการเรียน 5-12 บทเรียน (แล้วแต่รายละเอียดวิชานั้นๆ)

แบบฝึกหัดประเภทต่างๆ (ระหว่างบทเรียนนั้นๆ แล้วแต่การออกแบบ)

แบบทดสอบหลังเรียน

ทางเรามีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 15 ปี เชื่อมั่นได้ว่าจะช่วยท่านได้ตั้งแต่ เริ่มยันจบโปรเจค สนใจโทรปรึกษาได้ที่  098-451-5241 (คุณเอก)  หรือจะฝากข้อความ หรือพูดคุยได้ที่ Line: eak0706