ครีเอท ทู มีเดีย รับทำเว็บบริษัท

บริษัท ครีเอท ทู มีเดีย จำกัด

เราเน้นบริการด้วยใจ มานานกว่า 10 ปี

ร่วมกับทีมคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) ทุกรูปแบบ เช่น ข้อความ (Text) กราฟิก (Graphic) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และวีดิทัศน์ (Video) เพื่อใช้สำหรับการเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) สำหรับการสอนการสอนออนไลน์ (Online Learning) การจัดทำธุรกิจร้านค้า หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรชั้นนำในประเทศ ผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Media) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เช่น เว็บไซต์ (WebSite) ระบบบริการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS, MOODLE,  MOOC) ที่ได้มาตรฐานระดับสากล รองรับการใช้งานผ่านมือถือ (Mobile) แท็บเล็ต (Tablet) และคอมพิวเตอร์ (Computer) เราเน้นสร้างงานคุณภาพในราคาประหยัด และทำงานให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น รายบุคคล เจ้าของธุรกิจ หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ในประเทศ