ในมุมของคนทำงานทางด้านสี่อ ผมคิดว่าไม่มีสื่อชนิดไหนที่จะครอบคลุมไปซะทุกอย่างแต่ปัจจุบันยอมรับเลยครับว่าสื่อบทเรียนออนไลน์นั้นได้ครอบคลุมทุกหน่วยงานและทุกองค์กร ไม่ว่าท่านจะใช้แต่แฟลตฟอร์มอะไรหรือนำเสนอวิธีการต่างๆ ลักษณะไหนก็หนีไม่พ้นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพจริงไหมครับ

ยากที่สุดสำหรับบทเรียนออนไลน์ก็คือ การตัดสินใจเริ่มทำจริงจัง

ภาพตัวอย่างเนื้อหาบทเรียนออนไลน์