การสร้างเรื่องราว (Storytelling) สำหรับคอร์สออนไลน์เป็นสิ่งที่สำคัญ